NRK opptak av samlingen min

Innslag vist i NRK Rogaland den 15.08.16
Nrk Rogaland

Innslag vist i NRK1 Norge Rundt den 09.09.16
Norge Rundt